Liczba odwiedzin strony: 25298 Osób na stronie: 1
 

Barbara Kozdroń  
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 120 poz. 1252 - Świadczenia przedemerytalne
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1.  Ustawa określa:   1)   warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;   2)   zasady wypłaty i finansowania świadczeń przedemerytalnych. Art. 2.  1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:   1)   do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub   2)   do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub   3)   do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat -...
Monitor Polski 1996 Nr 57 poz. 520 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 24 września 1997 r.) Rej. 96/96 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Federalnej Niemiec: za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego rolnictwa KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Möehler Rolf, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2. Hoeynck Wilhelm, 3. Kastrup Dieter, 4. Meckel Johannes.
KRS 0000266014 - "EKOMOC" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EKOMOC" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
60 62-511 HELENÓW I KRAMSK KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
665-281-87-70 300440244 0000266014
KRS 0000266013 - BULL INTERNATIONAL TRANSPORT - SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BULL INTERNATIONAL TRANSPORT - SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ROBOTNICZA 23 81-180 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 665-65-02 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
958-154-52-71 220331650 0000266013
KRS 0000266012 - "M&R SKY" ROBERT WŁODARCZYK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"M&R SKY" ROBERT WŁODARCZYK SP. J. SP. J. 2006-10-16 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OSTROBRAMSKA 84/7 04-163 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000266012
KRS 0000266011 - IBER INWESTYCJE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IBER INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STĄGIEWNA 12/1 80-750 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
585-142-75-28 220315940 0000266011
KRS 0000266010 - HOME STORY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOME STORY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRUPNICZA 3 31-123 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-233-36-77 120336916 0000266010